Friday, August 10, 2007

KISAH PERTANYAAN NABI ADAM DAN IBLIS KEPADA ALLAH S.W.T

Dikisahkan dalam sebuah kitab bahawa Nabi Adam a.s telah bertanya kepada Allah s.w.t ." Ya Allah , engkau benar benar telah menguasakannya atas aku , oleh itu tidak mungkin aku dapat menloaknya melainkan dengan pertolongan engkau." lalu Allah s.w.t berfirman yang maksudnya . "Tidak akan dilahirkan seorang anak bagimu melainkan aku serahkan anak itu pada malaikat yang selalu menjaganya.

Kemudian Adam a.s pun berkata lagi : Ya Allah tambahkan lagi untukku maka Allah s.w.t pun berfirman yang maksudnya : setiap kebaikan akan mendapat 10 kali ganda .Nabi adam berkata lagi " Ya Allah tambahkanlah lagi untuk aku " maka Allah s.w.t berfirman yang bermaksud "Tidak akan aku cabut Taubatdaro mereka (manusia) selagi nyawa nyawa mereka dalam tubuh mereka "

Nabi Adam bertanya lagi : Ya Allah tambahkanlah lagi untukku " lalu Allah s.w.t berfirman yang bermaksud : Aku akan mengampuni mereka dan aku tidak peduli ." Nabi Adam berkata lagi ' sekarang cukuplah untuk aku ."

Kemudian Iblis pula bertanya kepada Allah s.w.t : Ya Tuhanku engkau menjadikan dalam kalangan anak cucu Adam beberapa utusan dan engkau turunkan kepada mereka beberapa kitab. Oleh itu siapakah yang menjadi utusan utusanku ? Allah berfirman yang bermaksud " Utusanmu itu ialah tukang tukang nujum "

Iblis bertanya lagi : " dan apa pula yang menjadi kitab ku? Firman Allah s.w.t yang bermaksud: "Kitabmu ialah Tahi lalat buatan"Bertanya Iblis lagi : Ya Tuhanku , apakah yang menjadi hadisku?Firman Allah yang bermaksud " hadismu ialah semua kata kata dusta dan palsu "

Iblis bertanya lagi " Ya Tuhanku , apakah Quranku? Firman Allah s.w.t yang bermaksud "Quranmu ialah nyanyian , "Iblis bertanya lagi "Siapakah yang menjadi mu adzdzinku " Firman Allah yang bermaksud : Mu adzdzinmu itu ialah seruling .Iblis bertanya lagi : apakah yang menjadi Masjidku ? Allah s.w.t berfirman yang bermaksud "Masjidmu itu ialah beberapa pasar "

Bertanya Iblis lagi : " Apakah yang menjadi rumahku ? " Allah berfirman yang bermaksud : " Rumahmu ialah bilik air tempat permandian ." Iblis bertanya lagi : apakah yang menjadi makananku ? "Allah s.w.t berfirman yang bermaksud " makananmu ialah sesuatu makanan yang tidak disebut dengan asmaku"Iblis bertanya lagi : YaTuhanku , apakah yang menjadi minumanku? "Allah s.w.t berfirman yang bermaksud : " Minuman mu ialah sesuatu yang memabukkan "

Dan Akhir sekali Iblis bertanya kepada Allah s.w.t : Ya Tuhanku apakah yang menjadi alat perangkapku? Kemudian Allah s.w.t berfirman yang bermaksud : "

perangkapmu ialah perempuan "

Dengan terbacanya kisah ini hendaklah kita berusaha supaya kita menjauhkan diri dari perangkap perangkap Iblis.

Apabila kita takut kepada seseorang maka hendaklah kita menjauhkan diri darinya dan apabila kita takut kepada Allah maka hendaklah kita dekatkan kepada Allah .

No comments: