Sunday, March 01, 2009

10 PESANAN IMAM SHAFIE YANG MESTI DIIKUTI.

Sebelum Imam Shafie wafat ,beliau sempat berpesan kepada muridnya serta umat Islam umumnya. Berikut ialah kandungan wasiat tersebut.
Barangsiapa yang ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat maka dia hendaklah mengamalkan sepuluh perkara .
 1. Hak kepada diri -iaitu mengurangkan tidur,mengurangkan makan ,mengurangkan percakapan dan berpada-pada dengan rezeki yang ada .
 2. Hak kepada malaikat maut - Iaitu mengqadakan kewajipan -kewajipan yangtertinggal,mendapatkan kemaafandari orang yang dizalim,membuat persedian untuk mati berasacinta pada Allah.
 3. Hak kepada kubur - Iaitu membuang tabiat suks menabur fitnah,membuang tabiatkencing merata- rata,memperbanyakan solat tahujjud dan membantu orang yang dizalimi.
 4. Hak kepada Munkar dan Nakir - iaitu tidak berdusta,berkata benar,meninggalkan maksiat dan nasihat mensihat.
 5. Hak kepada Mizan( Neraca timbangan amalan pada hari Akhirat ). Iaitu menahan kemarahan, banyak berzikir,mengikhlaskan amalandan sanggup menanggung kesulitan
 6. Hak kepada Sirat - ( Titian yang merentangi Neraka pada hari akhirat ).Membuang tabiat sukamengumpat ,wara, suka membantu orang berimandan suka berjemaah.
 7. Hak kepada Malik - (Malikat penjaga Neraka ) Iaitu menanggis lantaran takutkan Allah s.w.t .berbuat baik kepada Ibu Bapa,bersedekah ,ketika terang -teranganserta sembunyi dan memperelok AAkhlak .
 8. Hak kepad Redwan ( Malikat penjaga Syurga ).Iaitu merasa redakepada qadha Allah,bersabar menerima bala,bersyukur keatas nekmat Allah dan bertaubat dari melakukan maksiat .
 9. Hak kepada Nabi s.a.w - iaitu berselwat keatasnya ,berpegang dengan syariat,bergantung kepada Al- sunah ( Hadis) menyangai para sahabat dan bersaling dalam mencari kelebihan Allah .
 10. Hak kepada Allah s.w.t iaitu mengajak manusia kearah kebaikan ,mengcegah manusia dari kemungkaran ,menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan .
 11. Semoga kita dapat beramal dengan wasiat -wasiat Iman Shafie yang amat berguna ini

No comments: