Wednesday, April 29, 2009

BEBERAPA PANDUAN UNTUK WANITA MUSLIMAH.

Segala puji hanya milik Allah, shalawatbdan salam atas Rassullulah,kelurga dan para sahabat beliau. Wa ba'du: Berikut ini beberapa hukum dan pengarahan yang berkaitan hijab dan Ikhtilath (pergaulan bebas ) , hukum khalawat ( berduaan lelaki dan perempuan ) Selainnya kita mohan pada Allah agar tulisan ini bermanafaat .

Pertama : Perintah berhijab .

Hijab yang sesuai dengan ajaran Islam ialah wanita yang menutup apa yang diharamkan baginya untuk diperlihatkan , yang penting ialah menutup wajahnya kerana itu tempat fitnah. Disyaratkan dalam berhijab.

1.Menutup seluruh badan wanita .
2.Bukan pakaian perhiasan (membuka aurat) dan memperlihatkan kecantikan .
3.Tidak sempit yang memperlihatkan bentuk tubuh wanita .
4.Tidak menyerupai pakaian orang2 yahudi dan nasarani.

Allah Ta'ala berfirman :Katakan kepada wanita yang beriman ,hendaklan mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakan perhiasan mereka kecuali yang boleh daripadanya ,hendaklah mereka menutup kain kerudung kedada mereka .( Q.S An-Nur.31 )

Kewajiban segenap umat islam ialah bertakwah kepada Allah dan menahan tangan orang2 jahli dari perbuatan dosa. melarang wanita dari seluruh yang diharamkan oleh allah akan mereka yang berhijab dan menutup aurat serta menajuhi murka Allah yang maha suci dari siksnya yang besar.

2. Hukum memandang wanita yang bukan Mahram.

Seorang lelaki tidak dibolehkan memandang wanita yang bukan mahram,lebih dari pandangan tidak sengaja kecuali keadaan terpaksa mengkehendaki untuk memandangnya seperti pada keadaan menyelamatkannya dari bahaya tenggelam ,kebakaran ,peperiksan kesihatan jika tidak ada wanita yang dapat melakukannya .
Allah ta'ala berfirman : Katakan pada lelaki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka yang demikian itu lebih suci bagi mereka .sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat (Q.S An-Nur 30).

3. Hukum berkhalwat berduan dengan wanita yang bukan Mahram.

Tidak boleh berduan dengan wanita yang bukan mahram,sekalipun saudara dekat selama ia bukan mahram.Berdasarkan sabda Nabi :

Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita melainkan syetan menjadi yang ketiga dari mereka berdua ( Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang shaih )

Kita memohon kepada Allah agar dia memelihara kita dari syetan dan menjauhkan kita dari seluruh penyebab fitnah , sesungguhnya ia maha mendengar dan mengetahui dan mengabulkan doa.semoga allah memberi salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad.

No comments: