Wednesday, July 19, 2017

HANYA SEKEDAR..

Bismillahirahmanirahim.

🌼Renungan Pagi🌼

Sesungguhnya apa ya yang kita cari dalam hidup ini ? Apakah nantinya cita-cita hidup kita ini "HANYA SEKEDAR" menyelesaikan atau mengikuti petualangan demi petualangan nafsu kita saja?

Padahal sudah seharusnyalah kita ini untuk selalu mempunyai keberanian pada diri sendiri dengan tegas untuk mempunyai perspektif masa depan yang jelas.

"Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.”
(QS.Yunus:107)

Bila Allah menaikkan derajat hambaNya, maka si hamba itu dibukakan pintu ketaatan, dan ditutuplah pintu nafsunya. Sebaliknya bila Allah Swt hendak menghinakan hambaNya, dibukalah pintu hawa nafsunya dan ditutuplah pintu-pintu taat padaNya.

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu "Furqaan" (pembeda) dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.”
(QS Al Anfal :29)

Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah mengeluarkan anak cucu Adam ke bumi dan menempatkan mereka di sana serta menentukan ajal yang tidak maju dan tidak mundur.

"Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".
(QS.Al A'Raaf : 34-35)

*_Shadaqallahul'azhim_*
Maha Benar Allah Dengan Segala Firman-Nya.

No comments: