Tuesday, July 04, 2017

Redha diatas segala musibah

[Redha Di Atas Segala Musibah]

Ketika seseorang Muslim mencapai suatu darjat yang tinggi dari keimanan, dan sampai pula ke tempat yang kemuncak dari keyakinan, serta ia mempercayai sesungguh kepercayaan dengan qadha Tuhan, baiknya dan buruknya, semua itu datang daripada Allah;

Maka menjadi kecil dihadapan matanya segala insiden dan rendah dihadapannya segala musibah.

Lalu ia akan berserah diri kepada Allah SWT atas segala apa yang menimpanya dan mengenainya.

Jiwanya akan menjadi tenteram, hatinya akan puas kerana kesabarannya ke atas bala, redha di atas qadha serta tunduk nya terhadap keputusan Tuhan Rabbul-alamin.

[Tarbiyatul Aulad - Dr Abdullah Nasih 'Ulwan]

No comments: