Sunday, February 18, 2007

BERLAKU ADIL TERHADAP ANAK

Hendaklah berlaku adil dalam pemberian dan wasiat terhadap anak - anak ,Diriwayatkan , salah seorang sahabat memberi hadiah kepada salah seorang anaknya dan ia ingin Rasullah SAW menjadi saksi .Baginda bersabda: Apakah mereka semua engkau beri seperti itu?"Orang itu menjawab"Tidak "Rasullah SAW bersabda tidaklah baik hal ini ,dan tidak bersaksi kecuali atas kebenaran '(hadis shahih )

Ayah juga perlu menggembirakan putera-puteranya.Diriwayatkan serombongan orang dusun singgah kepada Rasullah SAW,mereka bertanya" Apakah kamu mencium anakmu?"Baginda menjawap " ya " .orang itu berkata :Tetapi demi Allah kami tidak mencium".Nabi SAW berkata Apakah harapanmu jika Allah telah mencabut kasih sayang darimu ?(HR Ibnu majah)

Ibu itu bagai sekolah untuk kita persiapkan bangsa yang berakhlak baik .Agar ibu bapa mengetahui keutaman pendidikan puteri-puteri,dikemukakan hadis -hadis diantaranya .Diriwatkan dari Anas ibn Malik ra,ia berkata ,bersabda RasullahSAW bermaksud ," Barang siapa memelihara dua anak perempuan hingga keduanya mencapai usia baligh ,di akhirat kiamat aku akan berada dekat dengannya di syurga " sambil baginda merapatkan kedua jarinya.(HR Muslim )

Diriwayatkan dari Aisyah ra,ia berkata seorang wanita bersama dua orang puteriny datang dan meminta sesuatu kepadaku .Aku tidak mendapatkan apa-apa selain sebiji kurma ,lalu kuberikan kepadanya.Perempuan itu mengambilnya dan membelahnya menjadi dua kemudian dia bagi kedua puteranya dan ia tidak makan sedikit pun .Kemudian perempuan itu berdiri dan keluar bersama kedua puterinya .sesudah itu Rasullah datang dan kuceritakan kejadian itu kepadanya.Rasullulah SAW berkata ;
Barang siapa mendapat ujian dari purtri-puterinya, lalu berbuat baik kepada mereka ,mereka menjadi tabir baginya dari api neraka "(HR Ibnu Mubarak )

Diriwayatkan dari Abu Ibn Malik juga ia berkata"bersabda Rasulullah SAW bermaksud:
"Tidaklah seorang hamba mempunyai tiga orang puteri lalu ia memberi nafkah kepada mereka samapi mereka dewasa atau mati ,melainkan mereka menjadi tabir baginya dari api Neraka" .Seorang perempuan berkata : Ya Rasullulah ,dan juga dua puteri ? Baginda menjawap :"juga dua orang puteri" .

Bila suami isteritidak punya anak ,dan sudah jelas mereka berdua atau salah seorang dari mereka tidak akan boleh punya anak kerana mandul atau lanjut usianya,keduanya atau salah satunya hendaklah mendekat kepada Allah SWT dengan doa Nabi Zakariah Alaihis Salam:
ertinya "Wahai Tuhanku ,berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Doa " (Ali Imran 38 ) " Mohonlah ampun kepada Tuhanmu sesungguhnya Dia maha pengampun " Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat " .Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu,dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalammya )untukmu Sungai -sungai ." ( nuh 10-12 )

No comments: